Luftmilitært Samfund, Myntgaten 2, bygning 31,

Oslo mil. Akershus 0015 Oslo

Luftmilitært Samfund, Bygning 31, Postboks1550, Sentrum 0015 Oslo

47-23 09 38 81 - 992 08 711

E-post: luftmils@online.no

www.luftmils.no

Luftmilitært Samfund STYRET 2016 - 2017 Leder LMS Bjørn Stai, Oberst E-post: bjornstai@hotmail.com - Postadr: Nestleder Hans Magnus Lie, Oberst (p) E-post: hmagnuli@online.no - tlf. 69 26 91 50 - mobil 967 97 880, Goenveien 4, 1580 Rygge Sekretær Kjell R Bugge, Oberstløytnant (p) E-post: buggekjell@online.no - tlf. 33 11 66 18 - mobil 992 08 711, Risøyveien 29, 3290 Stavern Kasserer Andreas Lygre, Løytnant E-post: 4ndreas.ly6re@gmail.com - mobil 941 05 866 Postadr: Styremedlem Ida, Bjørklund, E-post: ibjorklund@gmail.com - mobil 980 52 738 Postadr: Munkerudveien 79G, 1165 Oslo Styremedlem Christine H. Torjusen E-post: chuseby13@gmail.com - mobil 906 64 479 Postadr: Luftforsvarsstaben Rygge flystasjon, Flyplassveien 300, 1590 Rygge Styremedlem Knut Fredrik Fossum, Oberst (p) E-post: kffossum@hotmail.no - tlf 31 28 58 83 - mobil 976 08 028 Nedre Gleinåsen 16 - 3440 Røyken Varamedlem Olav Aamoth, Generalmajor (p) E-post: oaamoth@online.no - tlf 66 84 85 43 - mobil 938 62 325 Hvalskroken29, 1394 Nesbru Varamedlem Øyvind Kirsebom Strandman, Brigader (p) E-post: okstrandman@gmail.com - mobil 992 08 766, Bredsandkroken, 1570 Dilling Varamedlem Bernt Arild Liland, Oberstløytnant (p) E-post: baliland@online.no - mobil 909 72 401 Hamresandveien 110, 4656 Hamresanden Revisor Gyda Ellefsplass Olssen E-post: mobil: Leder valgkomiteen Daniel Berg Eriksen, Kaptein E-post: daniel.berg.eriksen@gmail.com - mobil 917 89 792 Mågerøveien 231, 3145 Tjøme Medlem valgkomiteen Linn Therese Johansen, Major E-post: ltj.luftforsvaret@gmail.com - 41244336 Postadr: Medlem valgkomiteen Jens Henrik Paulke E-post: - mobil: -

Web-ansvar: Bernt Arild Liland - baliland@online.no - 909 72 401

CONTACT
Styremedlem Varamedlem Nestleder Varamedlem Sekretær Varamedlem Medlem valgkomiteen Styremedlem Leder Luftmilitært Samfund Kasserer Leder valgkomiteen
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Styremedlem Revisor Medlem valgkomiteen
Oppdatert 23.7.2019
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

Luftmilitært Samfund,

Myntgaten 2, bygning 31,

Oslo mil. Akershus 0015 Oslo

Luftmilitært Samfund, Bygning

31, Postboks1550, Sentrum

0015 Oslo

47-23 09 38 81 - 992 08 711

E-post: luftmils@online.no

www.luftmils.no

Luftmilitært Samfund STYRET 2016 - 2017 Leder LMS Bjørn Stai, Oberst E-post: bjornstai@hotmail.com - Postadr: Nestleder Hans Magnus Lie, Oberst (p) E-post: hmagnuli@online.no - tlf. 69 26 91 50 - mobil 967 97 880, Goenveien 4, 1580 Rygge Sekretær Kjell R Bugge, Oberstløytnant (p) E-post: buggekjell@online.no - tlf. 33 11 66 18 - mobil 992 08 711, Risøyveien 29, 3290 Stavern Kasserer Andreas Lygre, Løytnant E-post: 4ndreas.ly6re@gmail.com - mobil 941 05 866 Postadr: Styremedlem Ida, Bjørklund, E-post: ibjorklund@gmail.com - mobil 980 52 738 Postadr: Munkerudveien 79G, 1165 Oslo Styremedlem Christine H. Torjusen E-post: chuseby13@gmail.com - mobil 906 64 479 Postadr: Luftforsvarsstaben Rygge flystasjon, Flyplassveien 300, 1590 Rygge Styremedlem Knut Fredrik Fossum, Oberst (p) E-post: kffossum@hotmail.no - tlf 31 28 58 83 - mobil 976 08 028 Nedre Gleinåsen 16 - 3440 Røyken Varamedlem Olav Aamoth, Generalmajor (p) E-post: oaamoth@online.no - tlf 66 84 85 43 - mobil 938 62 325 Hvalskroken29, 1394 Nesbru Varamedlem Øyvind Kirsebom Strandman, Brigader (p) E-post: okstrandman@gmail.com - mobil 992 08 766, Bredsandkroken, 1570 Dilling Varamedlem Bernt Arild Liland, Oberstløytnant (p) E-post: baliland@online.no - mobil 909 72 401 Hamresandveien 110, 4656 Hamresanden Revisor Gyda Ellefsplass Olssen E-post: mobil: Leder valgkomiteen Daniel Berg Eriksen, Kaptein E-post: daniel.berg.eriksen@gmail.com - mobil 917 89 792 Mågerøveien 231, 3145 Tjøme Medlem valgkomiteen Linn Therese Johansen, Major E-post: ltj.luftforsvaret@gmail.com - 41244336 Postadr: Medlem valgkomiteen Jens Henrik Paulke E-post: - mobil: -

Web-ansvar: Bernt Arild Liland

- baliland@online.no - 909 72

401

CONTACT