CONTACT
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 15.03.2021

Luftmilitært Samfund, BK 9, Rygge flystasjon

Luftmilitært Samfund, Rygge flystasjon, Flyplassveien 300, 1590 Rygge

47-23 09 38 81 - 992 08 711

E-post: luftmils@online.no

www.luftmils.no

Luftmilitært Samfund Sekretær Kjell R. Bugge Risøyveien 29, 3290 Stavern Tlf: 992 08 711 E-post: buggekjell@online.no STYRET 2016 - 2017