Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oberstløtnant (p) Kjell Bugge overrekker major Eskil Amdal LMS hederstegn
Luftmili
Luftmilitært Samfunds hederstegn tildelt major Eskil Amdal
Styret begrunner sin tildeling med Amdals svært dedikerte deltagelse i og driften av veteranflymiljøet i Norge, og at han i en årrekke har vært en viktig drivkraft for å levendegjøre Luftforsvarets arv og historie gjennom restaurering og displayflyging av veteranfly med tilknytning til Luftforsvaret. Som Luftforsvarets displaypilot under markeringen av “Norsk Militær Luftmakt 100 år” i 2012, var major Amdal dypt involvert i både planlegging og gjennomføring av jubileet. Hans display med F-16 malt i norske farger, var mye omtalt i media og han gjorde en svært god figur utad som representant for Luftforsvaret. Eskil Amdal har brukt mye tid og ressurser på å skaffe seg tilgang til Spitfiremiljøet i Storbritannia. Han fikk utsjekk på flytypen der, og fikk tilgang til å leie en Spitfire og gjennomføre flyginger i Norge. Dette arbeidet resulterte i at tre av Luftforsvarets krigsveteraner, Wilhelm Mohr, Rolf Kolling og Annæus Schødt, helgen 5. og 6. september 2014 igjen fikk fly den samme flygemaskinen som de fly i kamp under 2. verdenskrig. Begivenheten, som fant sted på Kjeller flyplass, ble en fantastisk suksess med medieoppmerksomhet fra både inn- og utland. Eksempelvis fulgte et britisk TV-crew prosjektet og lager et eget program om de norske heltene som fløy Spitfire i fm markeringen av Battle of Britain i Storbritannia. I tillegg må nevnes at Amdal er med i det arbeidet som pågår for å få et eksemplar av F-104 Starfighter og Gloster Gladiator tilbake til flygedyktig stand og bruk til display, begge flytyper med stor historisk verdi for Luftforsvaret. Major Eskil Amdal har i sin fremferd og sin innsats bidratt til å styrke Luftforsvaret omdømme. Han representerer Luftforsvaret på en utmerket måte og yter mer enn det som kan kreves av en offiser i hans stilling. Hederstegnet, som av Forsvarssjefen er tillatt båret på militær uniform, er derfor vel fortjent og bidrar på alle måter til å fremme Luftmilitært Samfunds' visjon «Til Luftforsvarets beste». Bjørn E. Stai Oberst Leder Luftmilitært Samfund
" Etter flere forsøk lyktes endelig Luftmilitært Samfund i å få overrakt LMS' hederstegn til major Eskil Amdal. Styret besluttet i september 2014 å tildele Amdal hederstegnet, men grunnet svært mange andre gjøremål, har vi ikke tidligere lykkes i å få koordinert våre aktiviteter med Amdal. I dag, søndag 4. september klaffet alt, og på Flydagen på Kjeller, arrangert av Kjeller flyhistoriske forening, fikk major Amdal overrakt sitt velfortjentes hederstegn av sekretæren i LMS, oberstløytnant (p) Kjell R Bugge. Begrunnelsen for tildelingen er følgende:
Oppdatert 23.7.2019