Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
F-35:   Baser og beskyttelse Oblt John Reiersølmoen Luftforsvarsstaben    Luftforsvarets basestruktur og beskyttelse av denne er et viktig tema. Helheten i basestrukturen bør i utgangspunktet ses i lys av de totale behovene for å kunne understøtte både egne og allierte styrker, men fokuset i denne artikkelen er begrenset til F-35. Det vil være mange forhold som av sikkerhetshensyn ikke blir berørt. 
FOTO: Helge Hopen/Luftforsvaret
Les hele artikkelen her Les hele artikkelen her
Oppdatert 12.4.2019