Statutter for Luftmilitært Samfunds' Æresmedlemskap og Hederstegn (godkjent på LMS årsmøte 3. mars 2010) § 1: I henhold til LMS’ vedtekter § 5.1 skal Hovedstyret utarbeide vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS hederstegn. § 2: LMS’ æresmedlemskap kan tildeles LMS medlemmer som på en særdeles fordelaktig måte har fremmet LMS’ sak og som tidligere er tildelt LMS’ hederstegn. Forslag om tildeling av Æresmedlemskap kan fremmes av alle medlemmer eller grupper av medlemmer i LMS og skal stiles til styret. Hvis det foreligger forslag om tildeling av Æresmedlemskap til medlemmer eller varamedlemmer i styret, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. Anbefaling om tildeling fattes av styret i LMS og skal være enstemmig. Behandlingen av forslag om tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll. Vedtaket fremmes kommende årsmøte for avgjørelse. Æresmedlemskapet tildeles ved en passende anledning og ved tildelingen følger et innrammet diplom. (Vedlegg 1). § 3: LMS Hederstegn kan tildeles medlemmer i LMS eller andre for særlig fortjenstfull innsats og virke for LMS eller Luftforsvaret. Forslag om tildeling av hederstegnet skal stiles til styret. Hvis det foreligger forslag om tildeling av Hederstegnet til medlemmer eller varamedlemmer i styret, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. Vedtak om tildeling fattes av styret i LMS og skal være enstemmig. Behandlingen av forslag om tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll. LMS Hederstegn består av LMS symbol i en kunstnerisk utførelse. Hederstegnet er preget i relieff i gullfarge. Devisen er forgylt. Hederstegnet er 33 mm bredt og bæres i et like brett silkebånd som har en lyseblå (flyblå) midtstripe, kranset av hvite og røde striper med de røde ytterst. Stripene er like brede og vertikale. Som miniatyr har hederstegnet samme utførelse. Ved tildelingen følger diplom (vedlegg 1), samt miniatyrmedalje og båndstripe. LMS hederstegn er tillatt båret på uniform. Dette i følge skriv datert 29. november 1999 fra Forsvarets Overkommando/Personellstaben. § 4: Styret oppnevner en nemnd bestående av 3 medlemmer som behandler og innstiller søknaden til styret. ÆRESMEDLEMMER NR Navn Dato 1 Maj (p) Bjørn Hansen 5. okt. 2004 2 Genlt (p) Einar Smedsvig 5. okt. 2004 3 Brigader (p) Hans Rohde 4 Kapt(r) Barbro Frøisland 21. nov 2007 5 Generalløyntnat (p) Wilhelm Mohr 18. sept. 2014 LMS HEDERSTEGN - TILDELING NR Navn Dato 1 Maj(P) Bjørn Hansen 10. nov. 2003 2 Brig (P) Hans Rhode 10. nov. 2003 3 Genlt Einar Smedsvig 10. nov. 2003 4 Genmaj Per - Oscar Jacobsen 10. nov. 2004 5 Genmaj Tomas Colin Archer 10. nov. 2004 6 Oberst (P) Knut Fossum 27. nov. 2004 7 Kapt (R) Barbro Heløe Frøisland 10. nov. 2005 8 Oblt (p) Kjell Reidar Bugge 8. mars 2007 9 Oblt (R) Eirik Ennis Dokken 8. mars 2007 10 Kapt Hege Mortensen 8. mars 2007 11 Gen maj Stein Erik Nodeland 10 .nov.2008 12 Oberst Ole-Asbjørn Fauske 10. nov. 2009 13 Major (p) Hans Egge 25. nov. 2011 14 Oblt (p) Erik Myroldhaug 2. des. 2011 15 Major Stian Neegard Nilsen 14. nov. 2012 16 Brigader Geir Olav Kjøsnes 6. mars 2013 17 Brigader (p) Birger M Strand 8. nov. 2013 18 Oberst (p) Helge O Sandes 8. nov. 2013 19 Sjt. Henrik Stolt Steinset 17. mai 2014 20 Sjt. Lars-Petter Holst 17. mai 2014 21 Sjt. Tor Einar Bogen 17. mai 2014 22 Kapt (m) Carl Waldemar Wilhelmsen 20. mai 2014 23 Ltn. Daniel Berg Eriksen 20. mai 2014 24 Oblt. Benedicte Haslestad 20. mai 2014 25 Oberst (p) Hans Magnus Lie 31. okt. 2014 26 Major (R) Svein Anders Eriksson 7. nov. 2014 27 Hr. Harald Storlid 7. nov. 2014 28 Oblt Dag Henriksen 29. jan. 2015 29 Brigader (p) Øyvind K Strandman 28. aug. 2015 30 Hr. Odin Leirvåg 28. okt. 2015 31 Major Eskil Amdal 4. sept. 2016 32 Hr. Cato Guhnfeldt 3. nov. 2016 33 Hr. Kjell Ervik 11. nov. 2016 34 Hr, Trygve Viken 3. april 2017 35 Genmaj (p) Espen Amundsen 8. mars 2018 36 Hr. Asgeir Dalby 22. nov. 2018 37 Hr. Svein Holtan 7. mars 2019 38 Oberst Bjørn E. Stai 7. mars 2019 39 Førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø 11. jan. 2020
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Luftmilitært Samfunds hederstegn er en norsk utmerkelse innstiftet 10. november 2003 og som tildeles av Luftmilitært Samfund for fortjenstfull innsats for foreningen eller Luftforsvaret. Luftmilitært Samfunds hederstegn er utført i gull, har foreningsemblemet som motiv og er opphengt i et bånd i fargene rødt, hvitt, lys blått. Utmerkelsen er godkjent til bruk på norsk militær uniform og behandles som tilhørende «Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner».
Sjef for Luftforsvaret  1963 - 69 Generalinspektør for Luftforsvaret 1991 - 97
Æresmedlemmer:
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 25.07.2021