Statutter for Luftmilitært Samfunds' Æresmedlemskap og Hederstegn (godkjent på LMS årsmøte 3. mars 2010) § 1: I henhold til LMS’ vedtekter § 5.1 skal Hovedstyret utarbeide vedtekter for   tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS hederstegn.  § 2: LMS’ æresmedlemskap kan tildeles LMS medlemmer som på en særdeles  fordelaktig måte har fremmet LMS’ sak og som tidligere er tildelt LMS’  hederstegn. Forslag om tildeling av Æresmedlemskap kan fremmes av alle medlemmer eller  grupper av medlemmer i LMS og skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag  om tildeling av Æresmedlemskap til medlemmer eller varamedlemmer i styret,  skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Anbefaling om tildeling  fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om  tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll.   Vedtaket fremmes kommende årsmøte for avgjørelse. Æresmedlemskapet tildeles ved en passende anledning og ved tildelingen følger et innrammet diplom. (Vedlegg 1).   § 3: LMS Hederstegn kan tildeles medlemmer i LMS eller andre for særlig  fortjenstfull innsats og virke for LMS eller Luftforsvaret. Forslag om tildeling av hederstegnet skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag om tildeling av Hederstegnet til medlemmer eller varamedlemmer i styret, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Vedtak om tildeling fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll. LMS Hederstegn består av LMS symbol i en kunstnerisk utførelse.  Hederstegnet  er preget i relieff i gullfarge.  Devisen er forgylt.  Hederstegnet er 33 mm bredt og bæres i et like brett silkebånd som har en lyseblå (flyblå) midtstripe, kranset av  hvite og røde striper med de røde ytterst.  Stripene er like brede og vertikale.   Som miniatyr har hederstegnet samme utførelse. Ved tildelingen følger diplom (vedlegg 1), samt miniatyrmedalje og båndstripe. LMS hederstegn er tillatt båret på uniform.  Dette i følge skriv datert 29. november 1999 fra Forsvarets Overkommando/Personellstaben. § 4:  Styret oppnevner en nemnd bestående av 3 medlemmer som behandler og innstiller søknaden til styret. ÆRESMEDLEMMER NR Navn                           Dato                1 Maj (p) Bjørn Hansen                           5. okt. 2004 Genlt (p) Einar Smedsvig  5. okt. 2004 3 Brigader (p) Hans Rohde Kapt(r) Barbro Frøisland 21. nov 2007 5 Generalløyntnat (p) Wilhelm Mohr 18. sept. 2014 LMS HEDERSTEGN - TILDELING NR Navn         Dato              1 Maj(P) Bjørn Hansen 10. nov. 2003 2      Brig (P) Hans Rhode                10. nov. 2003 3      Genlt Einar Smedsvig           10. nov. 2003 4      Genmaj  Per - Oscar Jacobsen    10. nov. 2004 5      Genmaj Tomas Colin Archer      10. nov. 2004 6      Oberst (P) Knut Fossum             27. nov. 2004 7      Kapt (R) Barbro Heløe Frøisland 10. nov. 2005 8      Oblt (p) Kjell Reidar Bugge                    8. mars 2007 9      Oblt (R) Eirik Ennis Dokken            8. mars 2007 10    Kapt Hege Mortensen                8. mars 2007 11    Gen maj Stein Erik Nodeland       10 .nov.2008 12    Oberst Ole-Asbjørn Fauske      10. nov. 2009 13    Major (p) Hans Egge                    25. nov. 2011 14    Oblt (p) Erik Myroldhaug               2. des. 2011 15    Major Stian Neegard Nilsen           14. nov. 2012 16  Brigader Geir Olav Kjøsnes           6. mars 2013 17   Brigader (p) Birger M Strand     8. nov. 2013 18   Oberst (p) Helge O Sandes  8. nov. 2013 19   Sjt. Henrik Stolt Steinset         17. mai 2014 20   Sjt. Lars-Petter Holst                   17. mai 2014 21   Sjt. Tor Einar Bogen                   17. mai 2014 22    Kapt (m) Carl Waldemar Wilhelmsen 20. mai 2014 23    Ltn. Daniel Berg Eriksen    20. mai 2014 24    Oblt. Benedicte Haslestad 20. mai 2014 25    Oberst (p) Hans Magnus Lie 31. okt. 2014 26    Major (R) Svein Anders Eriksson 7. nov. 2014 27    Hr. Harald Storlid 7. nov. 2014 28 Oblt Dag Henriksen 29. jan. 2015 29 Brigader (p) Øyvind K Strandman 28. aug. 2015 30 Hr. Odin Leirvåg 28. okt. 2015 31 Major Eskil Amdal 4. sept. 2016 32 Hr. Cato Guhnfeldt 3. nov. 2016 33 Hr. Kjell Ervik 11. nov. 2016 34 Hr, Trygve Viken 3. april 2017 35 Genmaj (p) Espen Amundsen 8. mars 2018
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Luftmilitært Samfunds hederstegn er en norsk utmerkelse innstiftet 10. november 2003 og som tildeles av Luftmilitært Samfund for fortjenstfull innsats for foreningen eller Luftforsvaret. Luftmilitært Samfunds hederstegn er utført i gull, har foreningsemblemet som motiv og er opphengt i et bånd i fargene rødt, hvitt, lys blått. Utmerkelsen er godkjent til bruk på norsk militær uniform og behandles som tilhørende «Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner».
Sjef for Luftforsvaret  1963 - 69 Generalinspektør for Luftforsvaret 1991 - 97
Æresmedlemmer:
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 12.4.2019
Statutter for Luftmilitært Samfunds' Æresmedlemskap og Hederstegn (godkjent på LMS årsmøte 3. mars 2010) § 1: I henhold til LMS’ vedtekter § 5.1 skal Hovedstyret utarbeide vedtekter for   tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS hederstegn.  § 2: LMS’ æresmedlemskap kan tildeles LMS medlemmer som på en særdeles  fordelaktig måte har fremmet LMS’ sak og som tidligere er tildelt LMS’  hederstegn. Forslag om tildeling av Æresmedlemskap kan fremmes av alle medlemmer eller  grupper av medlemmer i LMS og skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag  om tildeling av Æresmedlemskap til medlemmer eller varamedlemmer i styret,  skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Anbefaling om tildeling  fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om  tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll.   Vedtaket fremmes kommende årsmøte for avgjørelse. Æresmedlemskapet tildeles ved en passende anledning og ved tildelingen følger et innrammet diplom. (Vedlegg 1).   § 3: LMS Hederstegn kan tildeles medlemmer i LMS eller andre for særlig  fortjenstfull innsats og virke for LMS eller Luftforsvaret. Forslag om tildeling av hederstegnet skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag om tildeling av Hederstegnet til medlemmer eller varamedlemmer i styret, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Vedtak om tildeling fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll. LMS Hederstegn består av LMS symbol i en kunstnerisk utførelse.  Hederstegnet  er preget i relieff i gullfarge.  Devisen er forgylt.  Hederstegnet er 33 mm bredt og bæres i et like brett silkebånd som har en lyseblå (flyblå) midtstripe, kranset av  hvite og røde striper med de røde ytterst.  Stripene er like brede og vertikale.   Som miniatyr har hederstegnet samme utførelse. Ved tildelingen følger diplom (vedlegg 1), samt miniatyrmedalje og båndstripe. LMS hederstegn er tillatt båret på uniform.  Dette i følge skriv datert 29. november 1999 fra Forsvarets Overkommando/Personellstaben. § 4:  Styret oppnevner en nemnd bestående av 3 medlemmer som behandler og innstiller søknaden til styret. ÆRESMEDLEMMER NR Navn                           Dato                1 Maj (p) Bjørn Hansen                           5. okt. 2004 Genlt (p) Einar Smedsvig  5. okt. 2004 3 Brigader (p) Hans Rohde Kapt(r) Barbro Frøisland 21. nov 2007 5 Generalløyntnat (p) Wilhelm Mohr 18. sept. 2014 LMS HEDERSTEGN - TILDELING NR Navn         Dato              1 Maj(P) Bjørn Hansen 10. nov. 2003 2      Brig (P) Hans Rhode                10. nov. 2003 3      Genlt Einar Smedsvig           10. nov. 2003 4      Genmaj  Per - Oscar Jacobsen    10. nov. 2004 5      Genmaj Tomas Colin Archer      10. nov. 2004 6      Oberst (P) Knut Fossum             27. nov. 2004 7      Kapt (R) Barbro Heløe Frøisland 10. nov. 2005 8      Oblt (p) Kjell Reidar Bugge                    8. mars 2007 9      Oblt (R) Eirik Ennis Dokken            8. mars 2007 10    Kapt Hege Mortensen                8. mars 2007 11    Gen maj Stein Erik Nodeland       10 .nov.2008 12    Oberst Ole-Asbjørn Fauske      10. nov. 2009 13    Major (p) Hans Egge                    25. nov. 2011 14    Oblt (p) Erik Myroldhaug               2. des. 2011 15    Major Stian Neegard Nilsen           14. nov. 2012 16  Brigader Geir Olav Kjøsnes           6. mars 2013 17   Brigader (p) Birger M Strand     8. nov. 2013 18   Oberst (p) Helge O Sandes  8. nov. 2013 19   Sjt. Henrik Stolt Steinset         17. mai 2014 20   Sjt. Lars-Petter Holst                   17. mai 2014 21   Sjt. Tor Einar Bogen                   17. mai 2014 22    Kapt (m) Carl Waldemar Wilhelmsen 20. mai 2014 23    Ltn. Daniel Berg Eriksen    20. mai 2014 24    Oblt. Benedicte Haslestad 20. mai 2014 25    Oberst (p) Hans Magnus Lie 31. okt. 2014 26    Major (R) Svein Anders Eriksson 7. nov. 2014 27    Hr. Harald Storlid 7. nov. 2014 28 Oblt Dag Henriksen 29. jan. 2015 29 Brigader (p) Øyvind K Strandman 28. aug. 2015 30 Hr. Odin Leirvåg 28. okt. 2015 31 Major Eskil Amdal 4. sept. 2016 32 Hr. Cato Guhnfeldt 3. nov. 2016 33 Hr. Kjell Ervik 11. nov. 2016 34 Hr, Trygve Viken 3. april 2017 35 Genmaj (p) Espen Amundsen 8. mars 2018
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste