Kjevik

Restaurering av Republic RF-84F Thunderflash 51-17055 på Kjevik Etter ca 30 år på sokkel ved Luftorsvarets Skoler på Kjevik ble denne Tunderflashen i 2012 erstattet av en full size glassfiber Spitfire Mk IV. Årsaken var bla korrosjonsproblemer som kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. Flyet ble demontert i 2011 og stod en periode lagret på en tralle med hjulunderstellet innfelt. Det hersket usikkerhet om flyets videre skjebne inntil Luftmilitært Samfund på Kjevik i 2012 besluttet å forbarme seg over flyet å foreta en eksteriørmessig restaurering. Restaureringsarbeidet ble sett på som en ideell medlemsaktivitet for å aktivisere & rekruttere medlemmer. Alt arbeid utføres således som dugnad på fritiden av et knippe ildsjeler. Flyet ble flyttet til området ved Hangar II og det lyktes etterhvert å få fellt ut hjulunderstellet samtidig som en begynte en møysommelig prosess med å fjerne restene etter betongsokkel m/ armeringsjern. Dette var status sommeren 2012. Det ble besluttet å strippe flyet totalt for all maling for å kunne vurdere tilstanden på skroget. Dersom tilstanden var bra ville en basere seg på et all over aluminiumsskjema slik flyet var i de første årene av sin tjenestid i Norge. Dersom tilstanden var mindre bra, ville en basere seg på et malt skjema. En satset imidlertid på at tilstanden var bra, slik at flyet kunne framstå som landets eneste bevarte RF-84F i aluminiumsskjema. Selve strippingen begynte sensommeren 2013 og etter en del prøving ble metoden optimalisert. Stort sett ferdigstrippet ble flyet vinteren 2013-14 plassert i Hangar II hvor tiden ble benyttet til sliping av korrosjon, samt grovpolering. Samtidig ble dropptanker og pylons avmontert. Tilstanden viste seg å være bra og det ble derfor endelig besluttet å gå for aluminiumsskjemaet. En del mindre skrogreparasjoner vil bli utført. Bla platearbeid hvor den tidligere sokkelen var montert. Eleltrisk opplegg vil bli monter som muliggjør lys i navigasjonslys og cockpit. Planen er at flyet i sommerhalvåret vil være oppstillt mellom Hangar I og Hangar II og i vinterhalvåret oppbevares i hangar for vedlikehold og komplettering. Våren 2014 finpoleres flyet og merking & bemaling utføres med planlagt fullføring før 17 mai 2014. Malingsskjema vil bli basert på gjeldende skjema i perioden 1956-1960. For denne spesielle maskinen betyr det T3-H med serienummer 7055 på haleflaten. Dette i motsetning til den tidligere kamuflerte utgaven på sokkel merket AZ-H med serienummer 51-17055 på haleflaten. Under strippingen av maling viste det seg at på venstre side i forkant av cockpit hadde vært påmalt nose art i form av av en tiger benevnt The Hell Tiger. Denne vil også bli rekonstruert.
med dugnadsgjenget
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 25.07.2021