Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

Ea eiusmod non dolore cillum

Labore eiusmod est cupidatat ea. Duis labore aute commodo. Nulla adipisicing non fugiat nulla aliqua. Officia sit tempor sint sed ipsum ut esse ad laboris tempor.
PRODUCTS

Lorem Ipsum Dolor

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS STUDIESTIPEND Luftmilitært samfunds studiestipend kan utdeles en gang per år på LMS' årsmøte i mars. Stipendet er på kr. 5.000.- og kan tildeles et LMS medlem som ønsker å studere emner som kan relateres til Luftmilitært samfunds formålsparagraf slik som disse er skrevet i Samfundets lover paragraf 2. De som ønsker å søke stipendet skal sende sin søknad til Luftmilitært samfund, Myntgaten 2, bygning 31, Oslo Mil Akershus, 0015 Oslo, innen utgangen av november måned hvert år. Annonsering om stipendet vil skje hvert år i «Luft Posten» nr 1 ( jan/feb) og nr 2 (mai/jun). Stipendet utdeles i to omganger; første halvdel ved kungjøringen i mars, og andre halvdel senest et år senere når stipendiaten har levert en artikkel om sitt studie til Luftmilitært samfund for offentliggjøring i «Luft Posten», samt et regnskap som viser utgifter relatert til studiet. Hovedstyret i Luftmilitært samfund vil på sitt siste styremøte før årsmøtet i mars , utpeke stipendvinneren. Oslo, 2010 Geir O. Kjøsnes Brigader Leder Luftmilitært Samfund

Officia sit tempor sint

Ea eiusmod non dolore cillum, labore eiusmod est cupidatat ea. Duis labore aute commodo. Nulla adipisicing non fugiat nulla aliqua.

Ea eiusmod non dolore cillum

Labore eiusmod est cupidatat ea. Duis labore aute commodo. Nulla adipisicing non fugiat nulla aliqua. Officia sit tempor sint sed ipsum ut esse ad laboris tempor.