Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

Luftmilitært Samfunds stipend

for beste bachelorbesvarelse ved Luftkrigsskolen

er tildelt:

2008: Løytnant  Peter Bjørgo 2009: Kaptein Tron Gregus Strøm 2010: Major Terje Giæver 2011: Løytnant Carl Waldemar Wilhelmsen 2012: Løytnant Mikael Mårvik Derås 2013: Løytnant Stian Håøy 2013: Fenrik  Tore C. Aslakstrøm 2014: Løytnant Marius Ruud 2015: Major Morten Hanche
Oppdatert 05.11.2018