LUFTMILITÆRT SAMFUNDS STUDIESTIPEND

Luftmilitært samfunds studiestipend kan utdeles en gang per år på LMS' årsmøte i mars. Stipendet er på kr. 5.000.- og kan tildeles et LMS medlem som ønsker å studere emner som kan relateres til Luftmilitært samfunds formålsparagraf slik som disse er skrevet i Samfundets lover paragraf 2. De som ønsker å søke stipendet skal sende sin søknad til Luftmilitært samfund, Myntgaten 2, bygning 31, Oslo Mil Akershus, 0015 Oslo, innen utgangen av november måned hvert år. Annonsering om stipendet vil skje hvert år i «Luft Posten» nr 1 ( jan/feb) og nr 2 (mai/jun). Stipendet utdeles i to omganger; første halvdel ved kungjøringen i mars, og andre halvdel senest et år senere når stipendiaten har levert en artikkel om sitt studie til Luftmilitært samfund for offentliggjøring i «Luft Posten», samt et regnskap som viser utgifter relatert til studiet. Hovedstyret i Luftmilitært samfund vil på sitt siste styremøte før årsmøtet i mars , utpeke stipendvinneren. Oslo, 2010 Geir O. Kjøsnes Brigader Leder Luftmilitært Samfund

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS REISESTIPEND TIL BESTE ELEV VED

LUFTFORSVARETS FLYGESKOLE

Luftmilitært samfunds flygeskolestipend tildeles ved hver uteksaminering til beste flyelev Luftforsvarets flygeskole. Ledelsen ved Luftforsvarets flygeskole vil ved skoleårets slutt, utpeke stipendvinneren, samt begrunne dette valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftforsvarets flygeskole, offentliggjøre stipendvinnerens navn og begrunnelsen, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 7.500.- Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon for sin innsats. Vinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt. Stipendvinneren skal innen et år fra stipendutdelingen skrive en artikkel fra sin reise, og denne vil bli trykket i Luftmilitært samfunds medlemsblad «Luft Posten». Bardufoss, 2010 Geir O Kjøsnes Kjell Martinsen Brigader Major Leder LMS Sjef LFFS

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS REISESTIPEND FOR BESTE

BACHELOROPPGAVE VED LUFTKRIGSSKOLEN

Luftmilitært samfunds stipend tildeles en gang per år til den elev i avgangsklassen ved Luftkrigsskolen som har oppnådd beste resultat på sin bacheloroppgave i militære studier ved Luftkrigsskolen. Luftkrigsskolen utpeker Stipendvinneren og begrunner valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftkrigsskolen offentliggjøre stipendvinnerens navn med begrunnelse, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 10.000.- Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon. Reisestipendet er innstiftet for å være et bidrag til å øke kunnskap og/eller forståelse innenfor områder som direkte eller indirekte er nyttig for stipendvinneren, Luftforsvaret eller Forsvaret. Stipendvinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt, men skal innen et år fra stipendutdelingen i en artikkel redegjøre for bruk av stipendet. Artikkelen vil bli trykket i Luftmilitært samfunds medlemsblad «Luft Posten». Trondheim, 2010 Geir O. Kjøsnes Ole-A Fauske Brigader Oberst Leder LMS Sjef LKSK
STORE

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS PRIS TIL BESTE ELEV VED

LUFTFORSVARETS BEFALSKOLE KJEVIK

Luftmilitært samfunds pris til beste elev ved Luftforsvarets befalsskole, tildeles en gang per år til den elev i avgangsklassen ved Luftforsvarets befalsskole som har oppnådd de beste resultatene og som av skolen utpekes som beste elev. Luftforsvarets befalsskole begrunne valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftforsvarets befalsskole offentliggjøre beste elevs navn, og med begrunnelsen. Prisvinneren vil motta Luftforsvarets kårde med inskripsjon, samt LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon. Kjevik, 2010 Geir O Kjøsnes Espen Sanna Brigader Oberstløytnant Leder LMS Sjef LSK
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 23.7.2019
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS

STUDIESTIPEND

Luftmilitært samfunds studiestipend kan utdeles en gang per år på LMS' årsmøte i mars. Stipendet er på kr. 5.000.- og kan tildeles et LMS medlem som ønsker å studere emner som kan relateres til Luftmilitært samfunds formålsparagraf slik som disse er skrevet i Samfundets lover paragraf 2. De som ønsker å søke stipendet skal sende sin søknad til Luftmilitært samfund, Myntgaten 2, bygning 31, Oslo Mil Akershus, 0015 Oslo, innen utgangen av november måned hvert år. Annonsering om stipendet vil skje hvert år i «Luft Posten» nr 1 ( jan/feb) og nr 2 (mai/jun). Stipendet utdeles i to omganger; første halvdel ved kungjøringen i mars, og andre halvdel senest et år senere når stipendiaten har levert en artikkel om sitt studie til Luftmilitært samfund for offentliggjøring i «Luft Posten», samt et regnskap som viser utgifter relatert til studiet. Hovedstyret i Luftmilitært samfund vil på sitt siste styremøte før årsmøtet i mars , utpeke stipendvinneren. Oslo, 2010 Geir O. Kjøsnes Brigader Leder Luftmilitært Samfund

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS

REISESTIPEND TIL BESTE ELEV

VED LUFTFORSVARETS

FLYGESKOLE

Luftmilitært samfunds flygeskolestipend tildeles ved hver uteksaminering til beste flyelev Luftforsvarets flygeskole. Ledelsen ved Luftforsvarets flygeskole vil ved skoleårets slutt, utpeke stipendvinneren, samt begrunne dette valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftforsvarets flygeskole, offentliggjøre stipendvinnerens navn og begrunnelsen, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 7.500.- Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon for sin innsats. Vinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt. Stipendvinneren skal innen et år fra stipendutdelingen skrive en artikkel fra sin reise, og denne vil bli trykket i Luftmilitært samfunds medlemsblad «Luft Posten». Bardufoss, 2010 Geir O Kjøsnes Kjell Martinsen Brigader Major Leder LMS Sjef LFFS

LUFTMILITÆRT SAMFUNDS

REISESTIPEND FOR BESTE

BACHELOROPPGAVE VED

LUFTKRIGSSKOLEN

Luftmilitært samfunds stipend tildeles en gang per år til den elev i avgangsklassen ved Luftkrigsskolen som har oppnådd beste resultat på sin bacheloroppgave i militære studier ved Luftkrigsskolen. Luftkrigsskolen utpeker Stipendvinneren og begrunner valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftkrigsskolen offentliggjøre stipendvinnerens navn med begrunnelse, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 10.000.- Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon. Reisestipendet er innstiftet for å være et bidrag til å øke kunnskap og/eller forståelse innenfor områder som direkte eller indirekte er nyttig for stipendvinneren, Luftforsvaret eller Forsvaret. Stipendvinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt, men skal innen et år fra stipendutdelingen i en artikkel redegjøre for bruk av stipendet. Artikkelen vil bli trykket i Luftmilitært samfunds medlemsblad «Luft Posten». Trondheim, 2010 Geir O. Kjøsnes Ole-A Fauske Brigader Oberst Leder LMS Sjef LKSK
STORE