LUFTMILITÆRT SAMFUNDS REISESTIPEND FOR BESTE

BACHELOROPPGAVE VED LUFTKRIGSSKOLEN

Luftmilitært samfunds stipend tildeles en gang per år til den elev i avgangsklassen ved Luftkrigsskolen som har oppnådd beste resultat på sin bacheloroppgave i militære studier ved Luftkrigsskolen. Luftkrigsskolen utpeker Stipendvinneren og begrunner valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftkrigsskolen offentliggjøre stipendvinnerens navn med begrunnelse, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 10.000.- Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon. Reisestipendet er innstiftet for å være et bidrag til å øke kunnskap og/eller forståelse innenfor områder som direkte eller indirekte er nyttig for stipendvinneren, Luftforsvaret eller Forsvaret. Stipendvinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt, men skal innen et år fra stipendutdelingen i en artikkel redegjøre for bruk av stipendet. Artikkelen vil bli trykket i Luftmilitært samfunds medlemsblad «Luft Posten». Trondheim, 2010 Geir O. Kjøsnes Ole-A Fauske Brigader Oberst Leder LMS Sjef LKSK
STORE
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 25.07.2021