Velkommen til Luftmilitært Samfund

Etter initiativ fra Royal Air Forces Association/Norwegian Branch (RAFA/Norge), ble Luftmilitært Samfund stiftet. Dette skjedde i nært samarbeide med Luftforsvarsstaben og pådrivere var brigader Hans Rohde og generalmajor, daværende GIL, Einar Smedsvig. RAFA ønsket en organisasjon som kunne videreføre RAFAs' virke, og som også fanget opp medlemmer som ikke har krigstjeneste eller bakgrunn fra tjeneste i RAF. Fra Luftforsvarets side var det en klar forutsetning at en slik organisasjon som LMS måtte få en ikke- politisk målsetning og likeledes ikke gis noen fagforeningsmessig profil, samt at denne nye organisasjonen kunne tilby eldre offiserer, veteraner og pensjonister bedre kontakt med forsvarsgrenen. LMS ble siftet 5. oktober 1994 og foreningens første leder var major Bjørn Hansen. Foreningen har senere videreutviklet seg fra, og i tråd med de ønsker som RAFA og LST hadde, til en organisasjon for alt personell som av en eller annen grunn har forlatt Luftforsvaret og som ønsker å holde kontakt med sin forsvarsgren. LMS ivaretar Luftforsvarets tradisjoner, historie og forestår markering av merkedager o.l. Vi søker også å fremme Luftforsvarets synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle de sosiale funksjoner mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret Dessuten fyller den en viss sosial funksjon mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret. LMS utgir i samarbeide med RAFA medlemsbladet "Luft Posten" som kommer ut 3 - 4 ganger pr år. LMS er i dag en høyst levedyktig forening med etablerte avdelinger i Oslo, på Rygge, Mågerø, Kjevik, Rogaland, Ørland, Luftkrigsskolen, Nordland, Troms og SHAPE/Belgia og har sammen med RAFA ca 1500 medlemmer.
Generalinspektør for Luftforsvaret fra 2017
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Leder LMS fra 2016
Oppdatert 23.7.2019

Velkommen til Luftmilitært

Samfund

Etter initiativ fra Royal Air Forces Association/Norwegian Branch (RAFA/Norge), ble Luftmilitært Samfund stiftet. Dette skjedde i nært samarbeide med Luftforsvarsstaben og pådrivere var brigader Hans Rohde og generalmajor, daværende GIL, Einar Smedsvig. RAFA ønsket en organisasjon som kunne videreføre RAFAs' virke, og som også fanget opp medlemmer som ikke har krigstjeneste eller bakgrunn fra tjeneste i RAF. Fra Luftforsvarets side var det en klar forutsetning at en slik organisasjon som LMS måtte få en ikke- politisk målsetning og likeledes ikke gis noen fagforeningsmessig profil, samt at denne nye organisasjonen kunne tilby eldre offiserer, veteraner og pensjonister bedre kontakt med forsvarsgrenen. LMS ble siftet 5. oktober 1994 og foreningens første leder var major Bjørn Hansen. Foreningen har senere videreutviklet seg fra, og i tråd med de ønsker som RAFA og LST hadde, til en organisasjon for alt personell som av en eller annen grunn har forlatt Luftforsvaret og som ønsker å holde kontakt med sin forsvarsgren. LMS ivaretar Luftforsvarets tradisjoner, historie og forestår markering av merkedager o.l. Vi søker også å fremme Luftforsvarets synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle de sosiale funksjoner mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret Dessuten fyller den en viss sosial funksjon mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret. LMS utgir i samarbeide med RAFA medlemsbladet "Luft Posten" som kommer ut 3 - 4 ganger pr år. LMS er i dag en høyst levedyktig forening med etablerte avdelinger i Oslo, på Rygge, Mågerø, Kjevik, Rogaland, Ørland, Luftkrigsskolen, Nordland, Troms og SHAPE/Belgia og har sammen med RAFA ca 1500 medlemmer.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
WELCOME