Vestfold

Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
«GJØR RETT – FRYKT INTET» Luftmilitært Samfund avdeling Vestfold i samarbeid med foreningen Fredriksvern Verfts Venner, markerte torsdag 8. desember St. Barbaras dag. Arrangementet fant sted i det som tidligere var Luftvernartilleriets høgborg – Fredriksvern verft. I en pent pyntet «riddersal» ble gjestene ønsket velkommen, før Hans Chr. Hagen fra Kongsberg foredro om dagen og morgendagens luftvern. Deretter bar det til den tidligere befalsmessa på Verftet hvor lenets kost og mjød i form av erter, kjøtt og flesk med dertil hørende drikke i form av øl og akevitt ble fortært. Legenden om St. Barbara ble fortalt på en innlevende måte av Luftforsvarets fagsjef for luftvern, oberstløytnant John A Bodding, mens det var brigader (p) Arne Hustvedt som tok seg av takk for maten talen. Deretter var det sosialt samvær i salongen hvor krigshistorier ble utvekslet og forfriskninger nytt.Arrangementet frister til gjentagelse – så vi kan vel allerede nå ønske velkommen til feiring av St. Barbara på Fredriksvern verft også i 2017. Bildetekst:Deltagere på St Barbara feiringen i Stavern 8. desember 2016:1. rekke fra venstre: Major Per S Trøite, oberstløytnant (R) Bjørn E Bergland, major (P) Karl Bjørn Andersen, brigader (P) Arne Hustvedt, oberst (R) John Hukkelås, oberstløytnant (P) Harald Furuseth, oberstløytnant (P) Terje Skjølberg, oberstløytnant (P) Erling Halvorsen, major (R) Svein Sjømæling2. rekke fra venstre: Oberstløytnant (P) Kjell R Bugge, oberstløytnant Ebbe Strøm, kaptein (R) Hans J Røsjorde, Hr. Bjørn Bjune, major (R) Hans Chr. Hagen, oberstløytnant (P) Odd Arthur Larsen, oberstløytnant John A Bodding
Leder: Lars Kyllo, Mågerøveien 231, 3145 Tjøme 926 08 191 yllokyllo@hotmail.com Styremedlemmer: Ole Jan Holtsdalen, Mågerølia 13, 3145 Tjøme 404 53 965 ojholtsdalen@gmail.com Tom Kjær, Torsrødveien 14, 3290 Stavern 926 86 293 tom.kjaer@dsb.no Kjell R. Bugge, Risøyveien 29, 3290 Stavern 992 08 711 buggekjell@online.no
Oppdatert 15.03.2021