Tidligere Luftled Luftled 3 - 2018 Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste  Besøksteller:   Oppdatert 12.4.2019 Tidligere Seminar

Besøk

Luftmilitært Samfund fikk den glede å kunne engasjere seg i navneskifte av Luftforsvarets rekruttkompanier på Madla. De benevnes nå Kompani Mohr og Kompani Reistad og LMS bidro med to innrammede bilder med en kort historikk av de nevnte offiserer. Bildene er pent innrammede og har en størrelse på 100x70 cm og er nå hengt opp i hovedinngangen til Luftseksjonen på Madla.